Εταιρεία μας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1997 στη Λεμεσό και με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε σε μία δυναμική, ευυπόληπτη και αξιόπιστη ελεγκτική εταιρεία.

Η MC Fandeos Ltd είναι μία διεθνώς προσανατολισμένη εταιρεία με ευρεία εμβέλεια η οποία, εκτός από τις παραδοσιακές ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες της προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών. Επιπλέον στην εταιρεία μας προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο και μέσω της έμπειρης ομάδας μας των εξειδικευμένων σε φορολογικά θέματα προσφέρουμε λύσεις φορολογικού σχεδιασμού.
Η εταιρεία μας είναι από το 2007 μέλος της Polaris International, ενός συνεταιρισμού από επαγγελματίες λογιστές, η οποία έχει μετά συγχωνευθεί με τις Fidunion International και IGAF Worldwide για τον σχηματισμό της Prime Global. Σήμερα, η Prime Global αριθμεί πάνω από 350 εταιρείες σε 90 χώρες, με περισσότερα από 750 γραφεία, 2.100 συνεργάτες και 17.000 προσωπικό, προσφέροντας τον οργανωμένο τρόπο σκέψης τους με απώτερο στόχο να βοηθήσουν άλλες εταιρείες-μέλη και τους πελάτες τους να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η εταιρεία μας έχει βαθιά τεχνογνωσία στην παροχή ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών σε διάφορες βιομηχανίες και αγορές. Η διοίκηση πιστεύει στη διατήρηση ενός υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού προσφέροντας έτσι ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της και καινοτομία σε όλες τις υπηρεσίες της . Για την διατήρηση των υψηλών επίπεδων ποιότητας, η εταιρεία διατηρεί στο δυναμικό της εξαιρετικά δραστήρια άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων σε διάφορες πτυχές της επιχείρησης, τα δε θεμέλια της εταιρίας βασίζονται σε ομάδα ταλαντούχων άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών.

Φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι να υπηρετούμε προσωπικά τις ανάγκες του κάθε πελάτη με επάρκεια, διαφάνεια ειλικρίνεια και υψηλή ποιότητα σαν να είναι ο μοναδικός μας πελάτης και παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή βοήθειας στους πελάτες μας για τον χειρισμό των συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών δεδομένων της αγοράς προσφέροντας υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες μας σε μια σταθερή βάση.

Η φήμη μας βασίζεται στην ισχυρή επαγγελματική ακεραιότητα μας, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, την ελευθερία κίνησης σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνονται και την αυστηρά εμπιστευτική μεταχείριση όλων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στην επιχείρηση.

Scroll to Top