Μάριος K. Φαντέος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Μάριος είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική (BBA) από το (Baruch College της Νέας Υόρκης καθώς επίσης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Saint John στη Νέα Υόρκη. Είναι μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου CPAs από το 1996 και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Το 2012 ο Μάριος έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Chartered Global Management Accountant από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών (AICPA). Ο Μάριος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και έχει εκτεταμένη εμπειρία στον έλεγχο εταιρειών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η εμπειρία του επεκτείνεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες σχετικά με οικονομικά θέματα, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών καθώς επίσης και τον τοπικό και διεθνή φορολογικό προγραμματισμό.

Γιάννης M. Στύλλας

Διευθυντής

Ο Γιάννης είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA ( Association of Chartered Certified Accountants) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Πριν από την ένταξη του στην εταιρεία το 2006, ο Γιάννης είχε εργοδοτηθεί σε έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους. Μετρά πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου, και ειδικεύεται στον έλεγχο εμπορικών, επενδυτικών και εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η συνεχής ενασχόλησή του με τις αλλαγές και τις ενημερώσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων σε συνδυασμό με την επαγγελματική του εμπειρία τον καθιστούν ειδικό στον τομέα του. Ο Γιάννης είναι σήμερα επικεφαλής του τμήματος ελέγχου εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ποιότητα στη διαδικασία.

Χάρης Α. Χατζηθεοχάρους

Διευθυντής – ελεγκτικό τμήμα

Ο Χάρης είναι κάτοχος πτυχίου στα Χρηματοοικονομικά και στις Επενδύσεις (BBA) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Λογιστική από το Baruch College (CUNY) της Νέα Υόρκη. Πριν την ένταξή του στην εταιρεία το 2008, ο Χάρης εργάστηκε στην εταιρεία Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του περιλαμβάνει συμβουλές σε επιχειρήσεις, σε οικονομικά θέματα καθώς επίσης και συμβουλές πάνω στον έλεγχο και την διασφάλιση. Το χρηματοοικονομικό υπόβαθρο του Χάρη σε συνδυασμό με τη λογιστική και ελεγκτική εμπειρία του τον καθιστούν πολύτιμο μέλος της ομάδας. Σήμερα είναι διευθυντής του τμήματος ελέγχου το οποίο ειδικεύεται στο σχεδιασμό οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στοχεύοντας στη διαβούλευση για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών της κάθε επιχείρησης.

Λούπα Α. Ανδρεου

Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η Λούπα είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Ph.D.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M) στο Αστικό Δίκαιο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Μόσχας (MSOU). Πριν να ενταχθεί στην εταιρεία μας το 2014, η Λούπα είχε εργοδοτηθεί για πάνω από 15 χρόνια σε διεθνείς χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, καθώς επίσης και ως σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης για κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.Επιπλέον, η εμπειρία της επεκτείνεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ,περιουσιακών στοιχειών ,αμοιβαίων κεφαλαίων όπως επίσης και στην τραπεζική και νομική υποστήριξη σε διάφορες συναλλαγές πολυεθνικών εταιρειών. Λούπα συχνά προσκαλείται ως ομιλητής σε σεμινάρια που αφορούν οικονομικά θέματα και συνέδρια που διοργανώνονται από διεθνείς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μοιράζοντας έτσι ένα όραμα ειδικό στην τεχνική και θεμελιώδη μακροοικονομική ανάλυση. Η Λούπα μιλά άπταιστα ρωσικά, αγγλικά, ελληνικά και αραβικά βοηθώντας έτσι την εταιρεία μας να επεκτείνει με επιτυχία το δίκτυο πελατών της.

Γεώργιος Σ. Σάββα

Tax Manager

Ο Γιώργος είναι απόφοιτος  του Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου κατέχει  πτυχίο Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ο Γιώργος έχει καταφέρει  να θεωρείτε ένας έμπειρος φορολογικός σύμβουλος με  εκτεταμένη γνώση στην εταιρική και προσωπική φορολογία. Έχει μια σταθερή εμπειρία στους τομείς της εγχώριας και διεθνής φορολογικής νομοθεσίας και συμμόρφωσης. Ο Γιώργος εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συναλλαγών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των επενδύσεων, καθώς και  στην φορολόγηση εύπορων ιδιωτών. Ο Γιώργος είναι υπεύθυνος του Φορολογικού Τμήματος  της M.C. Fandeos & Co Ltd καθώς και στην  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά θέματα.