Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Στην ΜC Fandeos & Co Ltd  μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας  την λογιστική τήρηση των βιβλίων καθώς και την καθημερινή υποστήριξη στην προετοιμασία των λογαριασμών.

Μέσω των έμπειρων λογιστών  μας μπορούμε να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία και τήρηση του γενικού καθολικού
  • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων
  • Ενημέρωση και ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών
  • Προετοιμασία λογαριασμών το ΔΣ
  • Προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  • Προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Προετοιμασία του ΦΠΑ και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
  • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και πληρωμές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Scroll to Top