Φόρος και φορολογικός σχεδιασμός

Η Κύπρος είναι πλέον ένα καθιερωμένο διεθνές οικονομικό κέντρο που χρησιμοποιείται από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιφανών ξένων εταιρειών, ιδίως μετά την ένταξη της Κύπρου  στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Συνεπώς οι εταιρείες πρέπει να είναι περισσότερο καινοτόμες και να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο φορολογικό προγραμματισμό, προκειμένου να μετριάσουν  περιττά έξοδα και να παραμείνουν συμβατές με το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο.

Με βάση τα πιο πάνω, δίνουμε μεγάλη έμφαση σε φορολογικά θέματα και προσφέρουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τις δραστηριότητες τόσο σε  τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Για τους πελάτες μας, η εταιρεία  είναι σε θέση να παρέχει:

Σε εταιρικό επίπεδο:

  • Προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
  • Συμβουλές για τις φορολογικές δυνατότητες σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες φορολογικές συμβάσεις
  • Υπηρεσίες ΦΠΑ
  • Αξιολόγηση και υπολογισμός των υποχρεώσεων

Σε ατομικό επίπεδο:

  • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων
  • Εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών
  • Φόρο κληρονομιάς και προσωπικό οικονομικό προγραμματισμό.

Επιπλέον η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει φορολογικές συμβουλές σχετικά με σημαντικές επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως:

  • Συγχωνεύσεις / εξαγορές
  • εξαγορές
  • Εταιρική αναδιάρθρωση βάση φορολογικού σχεδιασμού
Scroll to Top